Off. udbud

Musikhuset udbyder restaurantdriften

Musikhusets café og restaurant er en særdeles vigtig del af vores ambition om at være Nordens største og bedste musikhus.

Kunderne består primært af café-, restaurant- og pausegæster samt deltagere i små og store erhvervs- og sponsorarrangementer. Dertil kommer alle de  udøvende kunstnere, som besøger huset.

Det er vigtigt, at forpagteren evner at servicere alle kundegrupper i et tæt samarbejde med Musikhuset.

Ny kontrakt træder i kraft 1/7 2018. Se specifikke tidsfrister for udbuddet i udbudsbetingelser (se nedenfor).

Spørgsmål og svar inden prækvalifikation

lægges løbende ind indtil fristens udløb den 25. september 2017.

Se skema her

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Se skema her

Se skema 1 her

Udbudsbetingelser

Hent udbudsbetingelser her

Bilag til udbudsbetingelser

Bilag 1: Hvis Tilbudsgiver har forbehold, skal tilbudsgiver angive disse forbehold ved udfyldelse af bilag 1

Bilag 2: Kravsspecifikation med løsningsbeskrivelse

Bilag 3: Tilbudsliste, som tilbudsgiver skal benytte og udfylde ved afgivelse af tilbud på aftale

Bilag 4: ESPD. Ønskes ESPD som xml-fil, så kontakt venligst Bodil Grønlund på bgs@aarhus.dk

Bilag 5: Konsortieerklæringen.

Bilag 6: Udkast til forpagtningskontrakt

Rettelsesblad

 

Bilag til Forpagtningskontrakt

Bilag 1: Kravspecifikation med løsningsbeskrivelse

Bilag 2: Kortbilag over det forpagtede areal

Bilag 3: Prisbilag

Bilag 4:  Samarbejdsorganisation

Bilag 5: Anfordringsgaranti

Bilag 6: Liste over nagelfastudstyr og andet køkkenudstyr

Bilag 7: Tidsplan for implementering

Se situationsbeskrivelse her

Rettelsesblad